Condiţiile de utilizare a site-ului omactiv.md

Bine aţi venit pe site-ul web al companiei „OmActiv”, Prezentul Acord de Utilizator (denumit în continuare „Acord”) reglementează relaţia dintre „Aqua Trade” SRL (în continuare – Companie) şi utilizator, persoană fizică (în continuare – Utilizator) privind folosirea site-ului web https://omactiv.md/ (în continuare – Site sau Site web), drepturile asupra căruia îi aparţin Companiei. Utilizând Site-ul, inclusiv pe calea vizualizării paginilor şi materialelor de pe Site, Utilizatorul confirmă că a luat act şi este de acord cu Informaţiile juridice de pe Site şi cu prezentul Acord de Utilizator şi semnifică consimţământul Utilizatorului cu prezentul Acord şi acceptarea necondiţionată a condiţiilor lui.

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezenţii termeni şi condiţii periodic pot fi actualizate şi sunt aplicate faţă de toate atributele site-ului. Prezentul site vi se propune atenţiei dvs. cu condiţia că sunteţi de acord (fără modificări) cu toate regulile, condiţiile şi observaţiile, indicate mai jos (împreună numite „Acord”). În cazul accesării sau utilizării prezentului Site într-un anumit mod vă exprimaţi acordul să acţionaţi în cadrul Acordului. Citiţi cu atenţie Acordul. Dacă nu acceptaţi toate regulile şi condiţiile, nu aveţi dreptul să utilizaţi datele de pe Site-ul web. Neapărat periodic citiţi această pagină pentru a fi la curent cu ultima versiune a Acordului. Ne rezervăm dreptul ca în orice timp în mod unilateral să modificăm sau să introducem modificări la Acord în conformitate cu Termenii şi Condiţiile indicate aici, iar continuarea accesării sau utilizării Site-ului de către dvs. semnifică faptul că sunteţi de acord cu prevederile actualizate sau modificate ale Acordului.

1.2. Paginile date, conţinutul lor informaţional şi infrastructura lor, care este indicată pe prezentele pagini şi prin intermediul site-ului dat, aparţin, se află în gestionarea companiei „Aqua Trade” SRL şi sunt prezentate exclusiv pentru utilizarea dvs. personală, necomercială în conformitate cu termenii şi condiţiile, expuse mai jos.

1.3. Site-ul web https://omactiv.md/ constituie un proiect al Companiei, orientat pe promovarea modului sănătos de viaţă în rândul populaţiei. Prezentul proiect urmăreşte scopul de a unifica şi a atrage oamenii în jurul unui scop comun, care este promovarea modului sănătos de viaţă şi îmbunătăţirea sănătăţii membrilor comunităţii noastre şi a populaţiei în ansamblu, care participă activ la planificarea şi realizarea activităţii, orientate pe îmbunătăţirea sănătăţii membrilor societăţii noastre implicându-i şi pe alţii în această activitate.

1.4. Site-ul web https://omactiv.md/ constituie o resursă informaţională, care oferă informaţii actuale despre fitness şi sport, alimentaţia corectă şi apă, armonia dintre corp şi suflet, tranduri, gadgeturi şi alte informaţii legate nemijlocit de modul sănătos de viaţă.

1.5. Orice utilizare speculativă, falsă sau în scop de escrocherie a informaţiilor şi/sau a infrastructurii site-ului, inclusiv folosirea lui în scop comercial este interzisă. Sunteţi de acord cu faptul că informaţiile şi conţinutul, prezentate pe site, pot fi utilizate doar în scop informativ şi nu este un îndemn la acţiune, fiecare utilizator îşi asumă riscurile individual-personale pe care le implică folosirea informaţiilor, metodelor, instrucţiunilor publicate pe site.

1.6. Sunteţi de acord cu faptul că abuzul, acţiunile suspecte, semnele de escrocherie sau de utilizare ilegală a site-ului, pot avea drept consecinţă faptul că Compania poate solicita încetarea acţiunilor ilegale, cu dreptul de solicitare a compensării prejudiciului, rezultat în urma acţiunilor ilegale corespunzătoare. Dacă aţi fost implicat în activitate de escrocherie şi/sau activitate ilegală de orice gen, Compania îşi rezervă dreptul de a întreprinde faţă de dvs. orice acţiuni prevăzute de legislaţie; posibil, veţi fi obligat să-i achitaţi Companiei o anumită sumă, inclusiv cheltuielile de judecată şi compensarea prejudiciului.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR

2.1. Prin intermediul prezentului site Compania oferă o platformă informaţională online, scopul căreia este promovarea modului sănătos de viaţă în rândul populaţiei şi unirea oamenilor scopul comun al cărora este promovarea modului sănătos de viaţă şi îmbunătăţirea sănătăţii locuitorilor din comunitatea noastră şi a populaţiei în ansamblu, care participă activ la planificarea şi realizarea activităţii, orientate pe îmbunătăţirea sănătăţii membrilor societăţii noastre implicându-i şi pe alţii în această activitate.

2.2. Informaţiile propuse şi prezentate pe site se bazează pe date accesibile tuturor, selectate de o echipă specializată a Companiei. În pofida faptului că facem tot posibilul pentru a asigura calitatea contentului prezentat, Compania nu poate verifica veridicitatea şi garanta precizia, deplinătatea sau acurateţea tuturor informaţiilor, de asemenea, nu poartă răspunderea pentru orice erori (inclusiv cele evidente de tipografie), defecțiuni (apărute din cauza penelor (temporare şi/sau parţiale), lucrări de reparaţie, îmbunătăţire sau suportul site-ului nostru web ori din alte cauze), informaţii inexacte, neveridice sau false, ori neobţinerea informaţiilor.

2.3. Informaţiile, prezentate pe site, sunt oferite exclusiv pentru utilizare individuală şi necomercială. Reieşind din acestea, nu aveţi dreptul de revânzare, creare a hiperlinkurilor externe, utilizare, copiere, urmărire, reflectare, încărcare sau reproducere a oricărei părţi a contentului sau informaţiei, aplicaţiilor de program, produselor sau serviciilor, accesibile pe site-ul nostru, cu orice scop sau activitate comercială sau concurentă.

2.4. În cazul utilizării contentului de pe site în scopurile indicate în p.2.4. al Acordului, este necesară permisiunea în scris a Companiei. În cazul citării informaţiilor pe alte resurse, este obligator de a indica un link activ la site-ul Companiei, încălcarea acestei obligaţii este calificată drept încălcare a drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale al titularului de drepturi, compania Aqua Trade.

2.5. Erorile evidente (inclusiv erorile tipografice) nu au caracter juridic obligator.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

3.1. În conformitate cu limitele stabilite în prezenţii termeni şi condiţii, precum şi în conformitate cu legislaţia, noi purtăm răspunderea doar pentru compensarea prejudiciului direct, efectiv suferit, plătit sau cauzat în urma îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor pe care ni le-am asumat.

3.2. În pofida acestui fapt, nici compania noastră, nici vreunul din factorii de decizie din cadrul companiei, directori, angajaţi, reprezentanţi, filiale, persoane afiliate, parteneri, licenţiaţi, agenţi şi alte persoane, implicate la crearea, sponsorizarea, promovarea proiectului sau altui gen de activităţii, orientate pe susţinerea site-ului dat şi a conţinutului său informaţional, nu poartă răspunderea în conformitate cu legislaţia pentru:
a. orice sancţiuni pecuniare, prejudiciu sau pierderi directe, indirecte şi ulterioare, orice pierderi de producere, profit pierdut, reducerea venitului, neîncheierea contractului, pierderea sau prejudicierea reputaţiei de afaceri şi nesatisfacerea recursului privind achitarea despăgubirilor,
b. orice inexactitate, referitor la informaţiile, prezentate pe site-ul nostru,
c. servicii sau produse, oferite de partenerii de afaceri,
d. orice pierderi, prejudicii sau cheltuieli (directe, indirecte, ulterioare sau pecuniare), suportate, acceptate sau achitate de dvs. şi apărute în legătură sau ca urmare a utilizării, imposibilităţii de utilizare sau pauzei legate de funcţionarea site-ului web ori
e. orice leziuni corporale (personale), deces, pagube materiale sau pierderi, prejudicii sau cheltuieli (directe, indirecte, ulterioare sau pecuniare), suportate, acceptate sau achitate de dvs. în urma acţiunilor (juridice), erorilor, încălcărilor, neglijenţei, acţiunilor ilegale premeditate, lipsei de acţiune, neîndeplinirii, interpretării eronate, a încălcărilor sau responsabilităţii (nevinovate) absolute (în măsură deplină sau parţială) a obiectului de amplasare sau altor parteneri de afaceri (inclusiv a angajaţilor, directorilor, factorilor de decizie, a agenţilor, reprezentanţilor sau a companiilor afiliate), serviciile sau produsele informaţionale ale cărora (direct sau indirect) sunt accesibile, sunt propuse sau promovate pe sau prin intermediul site-ului web.

3.3. În conformitate cu cele menționate anterior, utilizaţi site-ul dat pe propriul risc şi în niciun caz Compania (angajaţii, administraţia sau persoanele afiliate) nu poartă răspunderea pentru pierderile sau prejudiciul direct, indirect, pecuniar, imprevizibil, special sau ulterior, sau pentru orice gen de pierdere a venitului, profitului, reputaţiei, datelor, acordurilor, cifrei de afaceri, sau pierderea ori prejudiciile, cauzate în urma sau legate în orice fel de întreruperea activităţii de orice gen, care are legătură cu accesul la site-ul de faţă, vizualizarea conţinutului sau utilizarea, sau de întârzierea sau incapacitatea de a obţine acces, de a vizualiza sau de a utiliza prezentul site (inclusiv, fără restricţii, încrederea care v-a fost acordată în legătură cu opiniile, apărute pe prezentul site; orice viruşi, informaţii, aplicaţii de program, link-uri la alte site-uri, produse sau servicii, prestate prin intermediul site-ului dat sau care decurg din accesul, demonstraţia sau utilizarea prezentului site), indiferent de interpretări bazate pe teoria de neglijenţă, contract, încălcarea drepturilor legale, răspundere strictă sau în alt fel, chiar şi în cazul în care Compania a fost informată despre posibilitatea unor astfel de prejudicii.

3.4. Termenii şi condiţiile date, precum şi termenii de utilizare nu vizează drepturile prevăzute în formă imperativă, care nu pot fi excluse în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.5. Limitarea răspunderii afectează asumarea riscurilor între părţi. Limitările, indicate în prezenta secţiune, vor fi aplicate şi vor fi în vigoare şi în cazul în care una din mijloacele limitate de protecţie, prevăzute de prezentele reguli, vor fi ineficiente. Limitarea răspunderii, indicată în prezentele reguli, este aplicată în interesele Companiei.

3.6. Site-ul web poate conţine link-uri la alte site-uri, care nu au legătură cu compania noastră şi aparţin persoanelor terţe. Noi nu purtăm răspunderea pentru precizia, deplinătatea şi corectitudinea informaţiilor, publicate pe site-urile persoanelor terţe şi nu ne asumăm obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor, pe care le lăsaţi pe aceste site-uri.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Dacă nu se prevede altfel, toate aplicaţiile de program, folosite pe site-ul nostru şi drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor şi drepturile conexe) legate de content, informaţiile şi materialele, publicate pe site-ul web, aparţin companiei „Aqua Trade” SRL, furnizorilor sau providerilor ei.

4.2. Compania îşi rezervă dreptul exclusiv de posesiune, utilizare şi dispunere (toate drepturile de proprietate intelectuală) (stilul vizual (inclusiv infrastructura)) a site-ului/pe site-ul web şi nu ai dreptul de copiere, citire/colectare/analiză automată sau cu ajutorul unei aplicaţii a datelor de pe site, de creare a linkurilor (hiper-/externe) pe site-ul web, a publicaţiilor, promovării, marketingului, integrării, utilizării, unificare sau folosirii de alt gen a contentului (inclusiv orice gen de traduceri şi comentariile utilizatorilor) sau a brandului nostru fără acordul nostru direct în formă scrisă.

4.3. În cazul în care (total sau parţial) veţi folosi sau unifica contentul nostru (tradus) sau în altă modalitate veţi deţine dreptul de proprietate intelectuală asupra site-ului web sau oricărui conţinut (tradus), prin prezenta dvs. transmiteţi şi cedaţi toate drepturile asupra proprietăţii intelectuale de acest gen în favoarea „Aqua Trade” SRL.

4.4. Orice utilizare ilegală sau comiterea oricăror acţiuni din cele enumerate mai sus va constitui o încălcare semnificativă a drepturilor noastre de proprietate intelectuală (inclusiv a drepturilor de autor şi conexe şi a dreptului autorului bazei de date).

5. CONFIDENŢIALITATE

5.1. În contextul prezentului Acord, „informaţii confidenţiale” constituie orice informaţii cu caracter juridic, financiar, comercial, tehnologic sau de alt gen, pe care Utilizatorul le poate primi direct sau indirect de la Companie, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice informaţii privind consumatorii, utilizatorii, acordurile încheiate cu ei, situaţia financiară, angajaţii, invenţiile şi tehnologiile, cercetările elaborate/implementate sau care sunt în curs de elaborare/implementare de către Companie sau angajaţii, contractorii sau agenţii ei.

5.2. Fiecare dintre Părţi îşi asumă obligaţia de a nu divulga informaţiile confidenţiale, care constituie sau ar putea constitui un secret comercial.

5.3. Prin prezenta Utilizatorul recunoaşte că Compania are dreptul să fie interesat material de păstrarea Informaţiilor Confidenţiale şi în special, Utilizatorul se obligă să nu divulge Informaţiile Confidenţiale persoanelor terţe fără acordul preliminar în scris al Companiei;

5.4. Protecţia juridică, asigurată de prezentul Acord, se răspândeşte, inclusiv asupra secretului comercial al Companiei, oferite sub formă de rezultate ale activităţii intelectuale (know-how), precum şi asupra informaţiilor, care nu conţin rezultate ale activităţii de creaţie, dar sunt destinate pentru un cerc limitat de persoane.

5.5. Utilizatorul nu are dreptul de a divulga Informaţii confidenţiale persoanelor terţe sau de a utiliza Informaţiile confidenţiale în interesele proprii sau în interesele altor persoane.

5.6. Utilizatorul are dreptul de a utiliza datele, care constituie Informaţii confidenţiale, doar în procesul de activitate pentru şi în interesele Companiei şi doar în scopurile, pentru realizarea cărora au fost oferite Informaţiile confidenţiale corespunzătoare;

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. În măsura permisă de lege, termenii şi condiţiile date, precum şi prestarea serviciilor noastre este reglementată şi interpretată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Toate litigiile, apărute în contextul prezenţilor termeni şi condiţii generale şi a serviciilor prestate de noi, urmează să fie examinate exclusiv în instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova.

6.2. Dacă o anumită prevedere a termenilor şi condiţiilor date este sau va deveni nevalabilă, îşi va pierde puterea juridică sau îşi va pierde puterea obligatorie, celelalte prevederi ale termenilor şi condiţiilor date vor fi aplicate în deplină măsură. În asemenea caz, o asemenea prevedere nevalabilă, totuşi, trebuie respectată în condiţii maximal posibile în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sunteţi obligat să respectaţi prevederea dată, în pofida inadmisibilităţii ei, lipsei puterii juridice sau obligatorii, având în vedere conţinutul şi scopul prezenţilor termeni şi condiţii.

7. ADRESE

“Aqua Trade” SRL
Adresa juridică: Moldova, mun.Bălţi, str. Aerodromului 14 a,
Adresă pentru plângeri, recomandări şi propuneri: team@omactiv.md

Cu respect,
Administrația „OmActiv”